ثبت نام دوره های گروهی کارافرین در بیست لرن

دوره استارت آپ

100000 تومان در هفته
استاد: مهندس طباطبایی
کتاب استاد

دوره کار آفرینی

300000 تومان در هفته
استاد: دکتر علیزاده

دوره دیجیتال مارکتینگ

200000 تومان در هفته
استاد: مهندس ارجند

دوره کسب کار جدید

120000 تومان در هفته
استاد: مهندس امیری